-27%

Máy pha Cà Phê Faema

Máy pha cà phê Faema E71

289,900,000 
299,000,000 
310,000,000 

Máy pha Cà Phê Faema

Máy pha cà phê Faema E71E

349,000,000 

Máy pha cà phê La Marzocco

Máy pha cà phê LaMarzocco Strada EE 2 Group

379,000,000 

Máy pha cà phê La Marzocco

Máy pha cà phê LaMarzocco Strada MP 2 Group

399,000,000 

Máy pha cà phê La Marzocco

Máy pha cà phê LaMarzocco Strada AV 2 Group

429,000,000 

Máy pha cà phê La Marzocco

Máy pha cà phê LaMarzocco Leva S 2 Group

440,000,000 
490,000,000 

Máy pha cà phê La Marzocco

Máy pha cà phê LaMarzocco Leva X 2 Group

490,000,000