36,950,000 
26,780,000 
30,170,000 
33,560,000 

Máy làm đá Hoshizaki

Thùng trữ đá Hoshizaki B-301SA

18,620,000 

Máy làm đá Hoshizaki

Thùng trữ đá Hoshizaki B-501SA

23,270,000 

Máy làm đá Hoshizaki

Thùng trữ đá Hoshizaki B-801SA

30,230,000